BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri (397 ve 1524) ile 31 Mayıs 2013 tarih ve 28663 sayılı resmi gazetede yayımlanan ‘Sermaye Şirketlerinin Açacakları Internet Sitelerine Dair Yönetmelik’in 6. Maddesi uyarınca öngörülen içeriğe bu başlık altında yer verilmektedir.